სსიპ საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო
აკადემიური ანსამბლი ერისიონი

თბილისი
საქართველო თბილისი რუსთაველის 16


tel:(+995) 322 99 79 49
(+995) 322 99 84 09

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.