"ერისიონმა" საქართველოს რეგიონებში საგასტროლო ტურნე დაამთავრა

"ერისიონმა" საქართველოს რეგიონებში საგასტროლო ტურნე დაამთავრა