%25E1%2583%2594%25E1%2583%25A0%25E1%2583%2598%25E1%2583%25A1%25E1%2583%2598%25E1%2583%259D%25E1%2583%259C%25E1%2583%2598%25E1%2583%25A1 %25E1%2583%25A1%25E1%2583%2590%25E1%2583%25A0%25E1%2583%2594%25E1%2583%259E%25E1%2583%2594%25E1%2583%25A2%25E1%2583%2598%25E1%2583%25AA%25E1%2583%2598%25E1%2583%259D %25E1%2583%2593%25E1%2583%2590%25E1%2583%25A0%25E1%2583%2591%25E1%2583%2590%25E1%2583%2596%25E1%2583%25A8%25E1%2583%2598 %25E1%2583%2590%25E1%2583%259C%25E1%2583%25A1%25E1%2583%2590%25E1%2583%259B%25E1%2583%2591%25E1%2583%259A%25E1%2583%2598%25E1%2583%25A1 %25E1%2583%2592%25E1%2583%2594%25E1%2583%259C%25E1%2583%2594%25E1%2583%25A0%25E1%2583%2590%25E1%2583%259A%25E1%2583%25A3%25E1%2583%25A0%25E1%2583%2598 %25E1%2583%25A0%25E1%2583%2594%25E1%2583%259E%25E1%2583%2594%25E1%2583%25A2%25E1%2583%2598%25E1%2583%25AA%25E1%2583%2598%25E1%2583%2590-%25E1%2583%2599%25E1%2583%259D%25E1%2583%259C%25E1%2583%25AA%25E1%2583%2594%25E1%2583%25A0%25E1%2583%25A2%25E1%2583%2598 %25E1%2583%2592%25E1%2583%2590%25E1%2583%2598%25E1%2583%259B%25E1%2583%2590%25E1%2583%25A0%25E1%2583%2597%25E1%2583%2590

ერისიონის  სარეპეტიციო დარბაზში ანსამბლის გენერალური რეპეტიცია-კონცერტი გაიმართა

ერისიონის სარეპეტიციო დარბაზში ანსამბლის გენერალური რეპეტიცია-კონცერტი გაიმართა