%25E1%2583%2594%25E1%2583%25A0%25E1%2583%2598%25E1%2583%25A1%25E1%2583%2598%25E1%2583%259D%25E1%2583%259C%25E1%2583%25A1 %25E1%2583%2590%25E1%2583%25AE%25E1%2583%2590%25E1%2583%259A%25E1%2583%2598 %25E1%2583%25A8%25E1%2583%2594%25E1%2583%259C%25E1%2583%259D%25E1%2583%2591%25E1%2583%2590 %25E1%2583%2594%25E1%2583%25A5%25E1%2583%259C%25E1%2583%2594%25E1%2583%2591%25E1%2583%2590

ერისიონს ახალი შენობა ექნება

ერისიონს ახალი შენობა ექნება

 კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტროს მხარდაჭერით, საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიურ ანსამბლ „ერისიონისთვის“ სახელმწიფოს მიერ გადაცემული შენობის სარეაბილიტაციო - სარემონტო სამუშაოების პროექტის პრეზენტაცია გაიმართა.
პროექტის პრეზენტაცია კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროში გაიმართა.