%25E1%2583%25A1%25E1%2583%25A0%25E1%2583%25A3%25E1%2583%259A%25E1%2583%2598%25E1%2583%2590%25E1%2583%2593 %25E1%2583%25A1%25E1%2583%2590%25E1%2583%25A5%25E1%2583%2590%25E1%2583%25A0%25E1%2583%2597%25E1%2583%2595%25E1%2583%2594%25E1%2583%259A%25E1%2583%259D%25E1%2583%25A1 %25E1%2583%2599%25E1%2583%2590%25E1%2583%2597%25E1%2583%259D%25E1%2583%259A%25E1%2583%2598%25E1%2583%2599%25E1%2583%259D%25E1%2583%25A1-%25E1%2583%259E%25E1%2583%2590%25E1%2583%25A2%25E1%2583%25A0%25E1%2583%2598%25E1%2583%2590%25E1%2583%25A0%25E1%2583%25A5%25E1%2583%259B%25E1%2583%2590 %25E1%2583%2590%25E1%2583%259C%25E1%2583%25A1%25E1%2583%2590%25E1%2583%259B%25E1%2583%2591%25E1%2583%259A%25E1%2583%2598 %252C%252C%25E1%2583%2594%25E1%2583%25A0%25E1%2583%2598%25E1%2583%25A1%25E1%2583%2598%25E1%2583%259D%25E1%2583%259C%25E1%2583%2598%25E2%2580%259D %25E1%2583%2593%25E1%2583%2590%25E1%2583%259A%25E1%2583%259D%25E1%2583%25AA%25E1%2583%2590

სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქმა ანსამბლი ,,ერისიონი” დალოცა

სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქმა ანსამბლი ,,ერისიონი” დალოცა