%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98 %E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%9C %E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%98%E1%83%90 %40Circa %E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1 %E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%91%21

ამერიკული ონლაინ ტელევიზია @Circa ერისიონის შესახებ!

ამერიკული ონლაინ ტელევიზია @Circa ერისიონის შესახებ!

ამერიკული ონლაინ ტელევიზია @Circa ერისიონის შესახებ! 
5 თვის წინ ჟურნალისტები @Nathalie basha და @shaun mir საქართველოს სტუმრობდნენ. მათ იმოგზაურეს ჩვენი ქვეყნის სხვადასხვა კუთხეში. თბილისში მუშაობის დროს, კი მათი ერთ-ერთ ინტერესი ქართული ცეკვა და სიმღერა იყო. ისინი დაესწრნენ ერისიონის რეპეტიციას და გაესაუბრნენ ანსამბლის წევრებს