%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1 %E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9D %E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%A8%E1%83%98 %E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1 %E1%83%92%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98 %E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90-%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%98 %E1%83%92%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%90

ერისიონის  სარეპეტიციო დარბაზში ანსამბლის გენერალური რეპეტიცია-კონცერტი გაიმართა

ერისიონის სარეპეტიციო დარბაზში ანსამბლის გენერალური რეპეტიცია-კონცერტი გაიმართა