%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A1 %E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98 %E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90 %E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90

ერისიონს ახალი შენობა ექნება

ერისიონს ახალი შენობა ექნება

 კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტროს მხარდაჭერით, საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიურ ანსამბლ „ერისიონისთვის“ სახელმწიფოს მიერ გადაცემული შენობის სარეაბილიტაციო - სარემონტო სამუშაოების პროექტის პრეზენტაცია გაიმართა.
პროექტის პრეზენტაცია კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროში გაიმართა.