ერისიონის სარეპეტიციო დარბაზში ანსამბლის გენერალური რეპეტიცია-კონცერტი გაიმართა

ერისიონის  სარეპეტიციო დარბაზში ანსამბლის გენერალური რეპეტიცია-კონცერტი გაიმართა

ერისიონის სარეპეტიციო დარბაზში ანსამბლის გენერალური რეპეტიცია-კონცერტი გაიმართა