ერისიონი ბაქოში, ჰეუდარ ალიევის სახელობის დარბაზში