კონტაქტი

საკონტაქტო ინფორმაცია

სსიპ საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო 
აკადემიური ანსამბლი ერისიონი
 
თბილისი
საქართველო თბილისი რუსთაველის 16
 
 
ტელ:(+995) 322 99 79 49 ,  (+995) 322 99 84 09
         
პრესასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური:

ტელ:(+995) 598 11 75 75,   (+995) 555 47 16 96
         
 

საკონტაქტო ფორმა