4 %E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98 - %E1%83%9F%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%90%2C 5 %E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98 - %E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%2C 6 %E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98 - %E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%AE%E1%83%98

4 ნოემბერი - ჟენევა, 5 ნოემბერი - ლოზანა, 6 ნოემბერი - ციურიხი

4 ნოემბერი - ჟენევა, 5 ნოემბერი - ლოზანა, 6 ნოემბერი - ციურიხი

 "ერისიონი" შვეიცარიაში
4 ნოემბერი - ჟენევა
5 ნოემბერი - ლოზანა
6 ნოემბერი - ციურიხი