4 ნოემბერი - ჟენევა, 5 ნოემბერი - ლოზანა, 6 ნოემბერი - ციურიხი

4 ნოემბერი - ჟენევა, 5 ნოემბერი - ლოზანა, 6 ნოემბერი - ციურიხი

4 ნოემბერი - ჟენევა, 5 ნოემბერი - ლოზანა, 6 ნოემბერი - ციურიხი

 "ერისიონი" შვეიცარიაში
4 ნოემბერი - ჟენევა
5 ნოემბერი - ლოზანა
6 ნოემბერი - ციურიხი