9 მარტი - "ერისიონის" საქველმოქმედო სოლო კონცერტი

9 მარტი -

9 მარტი - "ერისიონის" საქველმოქმედო სოლო კონცერტი

 "გთხოვთ მობრძანდეთ 9 მარტს" - რისთვის ემზადება "ერისიონი"