შვეიცარია, ქ. ბერნი

 შვეიცარია, ქ. ბერნი

შვეიცარია, ქ. ბერნი


თარიღი: მარტი 02 2024 - მარტი 02 2024 დრო: 21:00 - 22:00

 შვეიცარია.ქ. ბერნი

თეატრი "NATIONAL" ბერნი ჟენევა


national-bern
დეტალები

დასაწყისი:
მარტი 02 2024 @ 21:00
დასრულება:
მარტი 02 2024 @ 22:00

ადგილმდებარეობა


+ Google Map