modules

14 ოქტომბერი - ოზურგეთი, ოზურგეთის ა. წუწუნავას  სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი; დასწ; 19:00სთ

14 ოქტომბერი - ოზურგეთი, ოზურგეთის ა. წუწუნავას სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი; დასწ; 19:00სთ


თარიღი: ოქტომბერი 14 2021 - ოქტომბერი 14 2021 დრო: 19:00 - 21:00


 

დეტალები

დასაწყისი:
ოქტომბერი 14 2021 @ 19:00
დასრულება:
ოქტომბერი 14 2021 @ 21:00

ადგილმდებარეობა


+ Google Map