%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%98

საკონტაქტო ინფორმაცია

სსიპ საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო 
აკადემიური ანსამბლი ერისიონი
 
 
საქართველო თბილისი რუსთაველის 16
 
 
ბავშვების მიღებასთან დაკავშირებით დაუკავშირდით:
ტელ:(+995) 558 89 99 98
         
პრესასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური:

ტელ:(+995) 558 88 89 99,   (+995) 555 47 16 96
         
 

საკონტაქტო ფორმა